Šťastný život pro maminku a tři její děti

Na podzim 2018 se k nám dostal smutný příběh maminky tří veselých a usměvavých dětí ve věku 7, 10 a 13 let. Žena i všechny její děti si prošly životní peklem poté, co byly dlouhodobě vystaveni psychickému i fyzickému týrání ze strany svého otce/manžela. Nebylo to snadné, ale maminka naštěstí našla tolik sil a odvahy, aby se všemi svými dětmi od muže odešla. Bohužel matka odešla s dětmi bez veškerých věcí, dokonce i bez svých osobních dokladů a dostala se do hrozné situace, kdy byla odkázaná pouze na svůj indvalidní důchodu. Rodina žila z počátku bez jakéhokoliv zajištění a se strachem, kdy ji otec opět najde.

V současné době je matka s dětmi umístěna v azylovém domě na chráněné adrese, avšak jejich materiální zabepečení je stále velmi malé. Navíc je potřeba dětem zajistit plnou školní docházku, školní družinu, obědy ve školní jídelně, zájmové kroužky a další běžné věci.

Náš klub se proto s maminkou dohodl a uspořádali jsme velkou sbírku nezbytných věcí pro život, školních pomůcek a také hraček pro děti. Poskytli jsme rodině okamžitou peněžitou pomoc ve výši 5 000 korun a každý měsíc navíc platíme obědy jednoho z dětí ve školní jídelně.
Tím však naše pomoc nekončí, chystají se další sbírky a další pomoc pro rodinu.

Naše pomoc a podpora rodiny probíhala po celý školní rok, během kterého jsme platili dítěti již zméněné obědy a bylo pořádáno několik charitatvních sbírek oblečení, hraček, knih i finanční sbírky. Závěrem naší pomoci bylo sehnání bytu pro maminku i její děti, pomoc se sehnáním vybavení a samotné stěhování.

Tu největší cestu před sebou však má maminka se svými dětmi, neboť se musí zase pomalu vrátit do běžného života, získat důvěru k lidem a naučit se mít radost ze života. V současné době jsou všichni v péči psychologů a jedno z dětí má bohužel trvalé psychické následky. Takové životní šrámy se budou hojit ještě dlouho, a proto jsme se snažili rodině odlehčit alespoň v těch více běžných věcech a starostech života. Věříme a držíme palce, aby to byla jejich nejtěžší životní překážka, kterou dokázali překročit a teď už v klidu všichni čtyři kráčeli životem dál.

Pro zachování anonymity rodiny nejsou uváděna jména a nelze přidat k příběhu fotografii.