INTERVENČNÍ CENTRUM

Co je intervenční centrum a jaké služby poskytuje?

Intervenční centrum při Centru sociálních služeb Praha, p.o. poskytuje služby všem osobám ohroženým domácím násilím, ženám, mužům a dětem pro kraj Praha. Pomoc nabízíme i v případě, že k domácímu násilí docházelo v minulosti a ohrožená osoba potřebuje řešit jeho následky. Nabízíme sociálně-právní poradenství, právní poradenství a psychologickou podporu. Děti mohou čerpat terapeutickou péči v případě, že mezi jejich rodiči dochází, nebo v minulosti docházelo k domácímu násilí. Jelikož jsou intervenční centra sociální služba zřízena zákonem, existuje v každém kraji ČR nejméně jedno intervenční centrum, více také na www.domaci-nasili.cz. Poskytovaný rozsah služeb v jednotlivých krajích je většinou totožný.

Klienty kontaktujeme dle zákonných předpisů v případě, že došlo k policejnímu vykázání násilné osoby z domácnosti a nabízíme jim naše služby. Pomoc však poskytujeme i ohroženým osobám, kde nedošlo k vykázání, pokud se na nás ohrožená osoba sama obrátí (např. telefonicky, emailem či osobně). Osoba ohrožená domácím násilím, často potřebuje pomoc s materiálním zabezpečením, finančním poradenstvím ohledně sociálních dávek a řešením bydlení. Nabízíme také potravinovou pomoc, případně možnosti krizových a azylových bydlení. Jsme průvodci klienta a jeho podporou, má-li zájem o spolupráci s námi. Více také na www.intervencnicentrum.czwww.csspraha.cz. Využít lze i sociální sítě Facebook či Instagram.   

Jako příklad můžeme zmínit klientku, kterou jsme kontaktovali po obdržení informace o policejním vykázání jejího manžela, který se na ni již pět let dopouští psychického i fyzického násilí. Klientka byla z důvodu zranění ve tváři hospitalizována v nemocnici. Po bezprostředním zdravotním ošetření začala čerpat služby Intervenčního centra. Pomohli jsme jí s hledáním nového bydlení, přípravou návrhů k soudu ohledně rozvodu s manželem a úpravou péče o děti. Klientka pracovala také na své psychické stabilizaci, posilování vlastních zdrojů a zvládání posttraumatických projevů. Klientku jsme provázeli také trestními a opatrovnickými řízeními. Po čase do péče vstoupila také její desetiletá dcera, která se potřebovala vyrovnat s násilím mezi jejími rodiči, následným rozpadem rodiny a potřebou adaptace na novou situaci, stěhováním a rozvodem rodičů.

SPOLUPRÁCE INTERVENČNÍHO CENTRA A NAŠEHO KLUBU

V současné době spolupracujeme s intervenčním centrem poměrně úzce a pravidelně. Naše pomoc se zaměřuje především na klienty a klientky, kteří s intervenčním centrem spolupracují delší dobu a bez problémů. V případě, že sociální pracovnice má v péči takového klienta nebo klientku a ten/ta jsou v situaci, kdy je pro ně pořízení nějaké věci nezbytně důležité, případně pokud ví, že by jim to například pomohlo, posunout se na jejich nelehké životní cestě dál, doporučí danou osobu našemu klubu. Členové se pak seznámí s životním příběhem klienta/klientky a rozhodují o formě pomoci. Obvykle se jedná o finanční dar poskytnutý na pořízení konkrétní věci nebo přímo zakoupení/sehnání dané věci. V některých případech je organizována veřejná sbírka nebo přímé oslovení našich dlouhodobých sponzorů. Kontaktní osoba z našeho klubu pak získá osobní údaje klienta, se kterým se spojí a dořeší konkrétní podobu pomoci. Celá akce většinou končí zpětnou vazbou klientů a vyjádřením velkého díku, čehož si moc vážíme. Pokud klienti souhlasí, tak se s Vámi o celý (anonymní) příběh můžeme podělit právě tady na našich stránkách či na facebooku.

Jsme moc rádi, že během této spolupráce s Intervenčním centrem v Praze, která trvá již více než rok a půl, jsme mohli pomoci více jak desítce klientů. Očekáváme, že v současné nelehké době se v rodinách může projevit víc a víc problémů, a proto jsme připravení dál pomáhat tam, kde je to potřeba.