Robin Hood

Díky Chance4Childern jsme součástí projektu Robin Hood, kdy velké firmy poskytují materiální pomoc pro děti, žijící v ústavních zařízeních. Více o projektu Robin Hood.

Deky

V květnu roku 2016 jsme rozdistribuovali deky od společnosti Lufthansa těmto zařízením:

  • Klokánek Chabařovická
  • Klokánek Lásková
  • Thomayerova nemocnice – dětská oddělení: chirurgie, neurologie, pediatrie a psychiatrie
  • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
  • Senior Home
  • LDN Petrovice
  • Nudafuč, z.s. – provozovatel dětského tábora

Hračky

Na konci roku 2016 jsme rozdali dětské hračky do těchto zařízení:

  • Sluníčko – SOS dětské vesničky
  • Thomayerova nemocnice – dětská oddělení: chirurgie, neurologie, pediatrie a psychiatrie